Avtomatik parkinq sistemləri


Məhdud daxil olmaya malik baryer sistemləri dərman preparatlarının, o cümlədən də tez təsir edən dərmanların steril şəkildə istehsalı xətti üzərində quraşdırılır.
Baryer sistemləri məhsulun ətraf mühitin təsirindən, o cümlədən də operatorların məhsulun təsirindən qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İstehsal prosesi üçün qapalı məkan yaradaraq, çirklənmənin qarşısını alır. Bu qapalı məkanın daxilində hava, filtrlərin daxilindən keçən tək istiqamətli şaquli axın ilə dövr edir. Daxili və xarici məkanlar arasında sorucu ventilyator vasitəsilə təzyiq dəyişikliyi yaradılır.

Baryer sistemiləri xüsusi və sənaye məkanları üçün optimal müdafiəni təmin edir. Bunun parkinqin sadə məhdudlaşdırılması, giriş yolu və ya təhlükəsizlik zonası olmasından asılı olmayaraq, baryerlər giriş və trafikin tənzimlənməsi üçün etibarlı və təhlükəsiz həll təmin edir.

Təklif etdiyimiz avtomatik parkinq sistemləri aşağıdakılardır:

- Şlaqbaum

- Kameralar

- Ödəniş Terminalları

- Parkinqlər

- Yer dirəkləri

Taqlar

MSB MSB avtomatik keçid baryer sistemləri MSB şlaqbaumlar MSB baryer sistemləri MSB avtomobil dayanacağı üçün qapı MSB parkinqlər avtomatik keçid baryer sistemləri şlaqbaumlar baryer sistemləri avtomobil dayanacağı üçün qapı parkinqlər