Sənaye qapıları


Keyfiyyətli sənaye tipli qapıların seçimi zamanı əsas meyarlardan biri qismində möhkəmlik və istismarın uzun ömürlülüyü çıxış edir. Bu cür konstruksiya elementlərinə daha intensiv yüklənmə göstərilir, deməli keyfiyyətə olan tələblər də daha yüksəkdir. Sənaye tipli metal qapılar bu növ elementlər üçün müəyyən edilmiş bütün lazımi normalara cavab verir, və özündə əla istismar xarakteristikalarını, cəlbedici dizaynı və qiymətlərin demokratikliyini ehtiva edir.

Qida istehsalı üçün istilik sexlərarası, açılan, izolyasiyalı (sənaye) qapılar qida sənayesi müəssisələrində, ticarət və iaşə müəssisələrində daxili sex məkanlarının ayrılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sənaye açılan qapılar 40mm qalınlığa malik olan qapı panelləri ilə hazırlanır və istilik izolyasiyalı qapılardır. İstilik izolyasiyası materialı – poliuretan.

Texnoloji qapılar üçün qapı çərçivələri konstruksiyalarının geniş model sırası daşıyıcı divar, sendviç-panel və ya gips-karton divar konstruksiyalarından asılı olmayaraq, istənilən qapı yeri növü üçün quraşdırmanı həyata keçirməyə imkan verir. Tətbiq edilən sənaye seriyalı furnitura işçi heyətin təhlükəsizliyini və qapıların uzun ömürlülüyünü təmin edir.

Taqlar

MSB MSB avtomatik sənaye qapıları MSB avtomatik qapılar MSB anbar qapıları MSB sənaye qaplıları avtomatik sənaye qapıları avtomatik qapılar anbar qapıları sənaye qaplıları