Darvaza Seksiyalı


Avtomatik seksional qapılar – Avropa ölkələrində ən geniş yayılmış qaraj qapıları növüdür. Bu qapılar bizim ölkədə də qətiyyətli bir şəkildə böyük populyarlıq qazanır. Məsələ onların üstün cəhətlərindədir – bu müasir konstruksiyalar məkan sərfiyyatı üçün imkan yaradır, onların istifadəsi çox rahatdır.

Özündən əmin olan istənilən ev sahibi və ya müəssisə rəhbəri məkanın mühafizəsi üzrə önəmli funksiyanı yerinə yetirən qapıların seçiminə məsuliyyətlə yanaşacaq. Qapılar sadəcə etibarlı deyil, həm də istifadədə rahat olmalı və o cümlədən də analoqları arasında qiymət-keyfiyyət nisbəti baxımından əhəmiyyətli üstünlüyə malik olmalıdır. Ən asan və müasir variant – istənilən məkanınıza seksiyalı qapıların quraşdırılmasıdır.

Seksional qapı mexanizmləri

Hal-hazırda seksional qapı –elementlərin qaldırılması və endirilməsi üzrə ən etibarlı mexanizmalara malik ən səmərəli qapı konsturksiyaları sistemidir. Konstruksiyanın özü – qapı yerinin kənarlarında quraşdırılan, yönəldici şinlər üzrə mexanizm ilə asanlıqla hərəkətə gətirilən, şarnirlərlə birləşdirilmiş panellərdir. Açılan qapılar panellərin tavan altına qaldırır, bu da məkanda geniş yer boşaldır. Sadə sözlə desək, bu qurğu öz aralarında ilgəklərlə bağlı olan seksiyalardan ibarət mexanizm dəstidir. Bu, qapıların möhkəm qalxmasına və tavan altında xüsusi qutuda bərkidilməsnə imkan verir. Rulon qapılardan əsas fərq ondan ibarətdir ki, burada elementlərin dolanacağı val mövcud deyil: onlar səth üzərində yığılır.

Avtomatik seksional qapılar rahat funksionala malikdir, sadə və keyfiyyətli materiallardan istehsal edilir, istənilən ölçüdə qapı yerləri üçün uyğundur, həmçinin sifarişçiyə lazım olan istənilən tərtibdə hazırlana bilər. İstənilən dizayn həlli müştəri ilə razılaşdırılır: rəng, forma, ölçü və ya qapıların istifadəsini rahatlaşdıracaq yüksək həssaslığa malik idarəetmə sistemləri və ötürücülər. Elektrik ötürücü qurğunu avtomobildən açmağa mkan verir ki, bu da digər həllərlə müqayisədə daha bir üstünlük təşkil edir.

Taqlar

avtomatik seksional qapıları avtomatik qapılar seksional qapılar