Sürətli branda qapılar


Sürətli branda qapıları məkanın daxilində mikroiqlimin yaxşılaşdırılması və enerji sərfiyyatının azaldılması üçün daxili və xarici çəpərlənmə qismində istifadə olunur. Bu qapıların üstün cəhətləri: vuruşa qarşı quraşdırılmış sistem və mühafizəyə malik texnologiya sayəsində çevik sürətli qapılar xüsusilə yüksək təhlükəsizlik və gəlirlilik səviyyəsinə malikdir. Xarici qapı qismində yaxşı istilik izolyasiyasını təmin edən ikidivarlı poliuretan izolyasiya panellərinə malik sürətli spiral qapılarının istifadəsi məqsədəmüvafiqdir.

Sənaye binalarında, bir qayda olaraq, bir korpusdan digərinə keçən çox sayda müxtəlif ixtisaslı işçi çalışıdr. Və çox vaxt qapılar ən zəif bənd olur, çünki bu cür insan axını tərəfindən tez-tez açılıb-bağlanmaya tab gətirmir. Buna görə də, giriş konstruksiyaları möhkəm, etibarlı və uzun ömürlü olmalıdır. Bugün giriş qapılarının çeşidi az deyil, və onların istehsalının bir çox nüansları müəyyən fərdi haldan asılıdır. Bu qapıların bəzi ümumi növlərini qeyd etmək olar, məsələn, sənaye qapıları növləri aşağıdakılardır:

  •  Yanğına davamlı;

  •  Inşaat;

  •  Səs izolyasiyalı;

  •  Tüstüdən mühafizə;

  •  Güllə keçirməz.

Taqlar

MSB MSB sürətli sənaye qapıları MSB sənaye qapıları MSB avtomatik qapılar MSB avtomatik sənaye qapıları MSB avtomatik qapılar MSB anbar qapıları MSB sənaye qaplıları sürətli sənaye qapıları sənaye qapıları avtomatik qapılar avtomatik sənaye qapıları avtomatik qapılar anbar qapıları sənaye qaplıları