Parkinqlər


Yerüstü tipli qapalı avtodayanacaq üçün qapılar 0,5 saatdan (EI 30) az olmayan yanğına davamlılıq həddinə malik olmalıdır. Yeraltı parkinqin tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulan çəpərləmə konstruksiyaları müəyyən ölçülərə malikdir. Avtodayanacaq üçün qapıların ölçüləri bokslarda yerləşdirilən avtomobillərin hündürlüyündən asılıdır. Belə ki, qapıların yerdən aşağıya qədər hündürlüyü nəqliyyat vasitəsindən minimum 20 sm artıq olmalıdır. Normativ sənədlərə əsasən, qapıların hündürlüyü iki metrdən az olmamalıdır. Yeraltı parkinq üçün qapıların eni 6-10 sm qədər çatır. Konstruksiyanın yanğına davamlılıq həddi nə qədər yüksək olsa, polad parça bir o qədər enli olacaq.

Avtomobil dayanacağı üçün qapı parçası polad listlərdən hazırlanır. Poladın eni 1,5-2 mm çərçivəsində dəyişir. Giriş blokunun boşluğu yanğına davamlı mineral plitələrlə doldurulur. Bəzi istehsalçılar mineral istilik izolyatorlarını əvvəlcədən yanğından qoruyucu qatışıqla işlənmiş gipskarton ilə kombinasiya edilir. Dəstəklər və kilidlər də istilik izolyasiya materialı ilə doldurulurTaqlar

MSB MSB avtomatik parkinq sistemləri MSB parkinqlər avtomobil dayanacağı üçün qapı parkinqlər