Rompa (Körük)


Rompa - Körük sistemi, nəqliyyat vasitəsinin məkanla birleşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Senaye məkanlarında malların yüklənməsi və boşaldılması üçün maksimum rahatlığı təmin edir. Yükləmə və böşaldılma prosesində seksiyonel qapı ilə termal izolyasiya qurulması ilə hava vəziyyətindən asılı olmayaq (yağış, külək, soyuq, isti) qapıdan istənilməyən hava axınını minimuma endirir. Körük sistemi, daşıma anında yaranan enerji itkisi və gigiyena bağlı problemləri minimuma endirir.

Taqlar

avtomatik seksional qapıları avtomatik qapılar anbar qapıları sənaye qaplıları seksional anbar qapıları rompa körük